Czarnecki & Bagińska Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k.
O kancelarii
Zakres działalności
Adwokaci
Publikacje
Zasady współpracy
Dla frankowiczów
Artykuły prasowe
Kontakt

     Publikacje


Prawo wekslowe i czekowe

Prawo wekslowe i czekowe, Komentarz. wyd.5
adw. Marek Czarnecki, adw. Lidia Bagińska


Najobszerniejszy na rynku komentarz z zakresu prawa wekslowego i czekowego. Zawiera omówienie przepisów prawa wekslowego i czekowego, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowisko doktryny. Uporządkowana struktura tekstu ułatwia zdobycie wyczerpującej wiedzy z dziedziny prawa wekslowego i czekowego.
(Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. 5, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-800-9)

Księgarnia internetowa C.H.Beck - Prawo wekslowe i czekowe, Komentarz

Prawo wekslowe i czekowe

Prawo wekslowe i czekowe , Podręczniki Prawnicze
adw. Lidia Bagińska


Podręcznik w sposób przystępny i łatwy wyjaśnia najważniejsze problemy i zagadnienia dotyczące weksli i czeków. Podręcznik skierowany jest głównie dla studentów wydziałów prawa,ekonomii, bankowości oraz aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych oraz komorniczych. Zawiera wzory weksli, czeków.

Księgarnia internetowa C.H.Beck - Prawo wekslowe i czekowe - seria: Podręczniki Prawnicze

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
adw. Lidia Bagińska


Książka zawiera omówienie przepisów dotyczących skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu, wzór skargi oraz wykaz tekstów aktów prawnych. W opracowaniu zostały wskazane najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, które umożliwiają zapoznanie się z kierunkiem najnowszego orzecznictwa w zakresie skargi i odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wywołane wydaniem przez sąd prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Księgarnia internetowa C.H.Beck - Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - seria: Prawo Sądowe

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna
adw. Lidia Bagińska


Książka ta jest przydatna osobom sporządzającym skargi konstytucyjne i występującym przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale także wszystkim podmiotom, których prawa lub wolności konstytucyjne zostały naruszone i które rozważają wniesienie skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Publikacja zawiera praktyczne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi, zawiera poza analizą przepisów wzór skargi konstytucyjnej oraz omówienie najważniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących skargi konstytucyjnej.

Księgarnia internetowa C.H.Beck - Skarga konstytucyjna - seria: Prawo Sądowe

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym
adw. Lidia Bagińska


Książka omawia problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, głównie koncentruje się na aspektach praktycznych mających ułatwić złożenie skargi do Sądu Najwyższego. Publikacja zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące skargi kasacyjnej.

Księgarnia internetowa C.H.Beck - Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym - seria: Prawo Sądowe